प्रशासन:: कुलसचिव कार्यालय :: जनसंपर्क विभाग

जनसंपर्क अधिकारी
दूरभाष :91-040-23006606 एक्स. 104