انتظامیہ:: دفتر رجسٹرار :: انتظامیہ و حکمرانی

جناب ابرار احمد
معاون رجسٹرار
فون نمبر : 91-040-23006609, Ext. 110


Blue ThemeRed ThemeGreen Theme